Na potrzeby jednego z naszych Klientów, międzynarodowej firmy badawczej, zapewniliśmy system obsługi badań fokusowych. Dzięki systemowi do głosowania dane z ankiet dostępne były od razu, w formie arkusza kalkulacyjnego. Ogromną zaletą była możliwość jednoczesnego zbierania opinii od dużej grupy badanych.

Nasz Klient, firma farmaceutyczna, cyklicznie szkoląca swoich przedstawicieli handlowych, postanowiła wykorzystać nasz system do głosowania do sprawdzenia skuteczności przekazywania wiedzy. Wykorzystanie systemu do głosowania w procesie szkolenia pomaga skuteczniej zapamiętać przekazywane treści, a wykładowcom daje informację zwrotną o stopniu realizacji celu edukacyjnego.

Od kilku lat regularnie dostarczamy nasz system na spotkania przedstawicieli grupy zawodowej, w trakcie których podejmowane są decyzje w drodze uchwał, a także dokonywane wybory personalne. Podczas jednej sesji przeprowadzanych jest nawet kilkaset głosowań, w których uczestniczy około 100 delegatów. Zastosowanie systemu skróciło proces liczenia głosów i ogłoszenie wyników z kliku godzin do kilku sekund!!!

Nasz system z powodzeniem wykorzystywany jest od lat przy testach wiedzy podczas ogólnopolskich konkursów. Dzięki zastosowaniu naszego rozwiązania możliwe jest jednoczesne sprawdzanie wiedzy wielu uczestników, bieżące porównywanie wyników podtrzymujące napięcie w kluczowych momentach rozgrywki, a także wskazanie zwycięzców natychmiast po zakończeniu zabawy.

Dla naszego Klienta zastosowanie systemu do głosowania podczas ogólnopolskiego cyklu konferencji, których uczestnikami byli obecni i potencjalni klienci, było wspaniałą okazją do poznania opinii w kluczowych obszarach. Umiejętne wplecenie pytań w scenariusz konferencji pozwoliło z jednej strony uatrakcyjnić spotkanie, z drugiej zaś pozyskać cenne informacje.

Archive for Miesiąc: Listopad 2015

Badania marketingowe i focusy

badania_mark_i_foc2

Na potrzeby jednego z naszych Klientów, międzynarodowej firmy badawczej, zapewniliśmy system obsługi badań fokusowych. Dzięki systemowi do głosowania dane z ankiet dostępne były od razu, w formie arkusza kalkulacyjnego. Ogromną zaletą była możliwość jednoczesnego zbierania opinii od dużej grupy badanych.