Zarządy i zgromadzenia

click_2x

Od kilku lat regularnie dostarczamy nasz system na spotkania przedstawicieli grupy zawodowej, w trakcie których podejmowane są decyzje w drodze uchwał, a także dokonywane wybory personalne. Podczas jednej sesji przeprowadzanych jest nawet kilkaset głosowań, w których uczestniczy około 100 delegatów. Zastosowanie systemu skróciło proces liczenia głosów i ogłoszenie wyników z kliku godzin do kilku sekund!!!